1. Czym jest split payment?

Split payment, inaczej mechanizm podzielonej płatności (dalej w artykule „split payment”), jest to płatność w formie przelewu bankowego, która rozdzielona zostaje na dwie kwoty – netto (kwota ta trafia na rachunek rozliczeniowy odbiorcy) i vat (on trafia na przyporządkowany danej firmie konto VAT).

Od lipca 2018 r. jego stosowanie jest dobrowolne – zmieniło się to od listopada 2019 r. dla niektórych branż, gdzie jego stosowanie stało się obowiązkowe.

Niezbędne warunki, aby dokonać przelewu tą metodą:
– transakcja musi odbywać się między dwoma przedsiębiorcami (jeżeli jedną ze stron jest konsument, to ta metoda nie zadziała)
– sprzedawca musi być czynnym podatnikiem VAT, a faktura musi zawierać ten podatek
– płatność musi być w formie przelewu, nie zrobisz jej płacąc kartą, czy też gotówką

 1. Czym jest obowiązkowy split payment?

Obowiązkowy split payment dotyczy sytuacji, w której muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
a) transakcja dotyczy towarów i usług wymienionych w zał. 15 ustawy o VAT – np. handel węglem, brykietem, różnego rodzajami metalami (w tym szlachetnymi), częściami samochodowymi, komputerami, odbiornikami tv, częściami komputerowymi; różnego rodzaju usługi budowlane i inne
b) kwota faktury musi być równa i powyżej 15.000,00zl brutto.
c) transakcja odbywa się pomiędzy dwoma przedsiębiorcami
d) sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT i wystawia fakturę z kwotą VAT.

Szczegółowy zakres załącznika 15. Można znaleźć tutaj: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,32,32,670,242561,20191101,.html

 1. Jestem kupującym (firma), zwolnionym z VAT i nabywam towar/usługę z zał. 15 ustawy o VAT od firmy. Czy muszę zapłacić metodą split payment?

Jeżeli kwota Twojej faktury jest równa i powyżej 15.000,00zł i na fakturze tej widnieje kwota VAT do zapłaty – to tak. Jeżeli kwota jest poniżej to możesz zapłacić w dowolny sposób, na przykład gotówką.

 1. Jestem kupującym (firma) i kupiłem różne towary od innej firmy, tzn łączna kwota faktury wynosi 20.000,00zł a wśród nich jest aparat cyfrowy na kwotę 3.000,00zł. Aparat znajduje się w zał. 15 ustawy o VAT ale jest poniżej 15.000,00zł. Czy muszę zapłacić metodą split payment?

Obowiązkowy split payment odnosi się wyłącznie do pozycji aparatu cyfrowego. Czyli kwota 3.000,00zł powinna być zapłacona split payment, ale pozostała też może być tak zapłacona, lub zwykłym przelewem.

 1. Jestem kupującym (firma) i kupiłem różne towary od innej firmy, tzn łączna kwota faktury wynosi 10.000,00zł a wśród nich jest aparat cyfrowy na kwotę 3.000,00zł. Aparat znajduje się w zał. 15 ustawy o VAT ale jest poniżej 15.000,00zł. Czy muszę zapłacić metodą split payment?

Nie. Łączna kwota faktury wynosi 10.000,00zł a więc nie jest spełniony wymóg kwotowy dla obowiązkowego split payment dla całej faktury. Czyli możesz zapłacić całą fakturę np. gotówką, mimo że jest na niej aparat cyfrowy wymieniony w zał. 15. Ustawy o VAT.

 1. Jestem sprzedającym (firma) towary/usługi z zał. 15 ustawy o VAT. Mam jakieś dodatkowe obowiązki z tego tytułu?

Tak, jeżeli wystawiasz faktury na kwotę brutto równe i powyżej 15.000,00zł – musisz umieścić na fakturze słowa „mechanizm podzielonej płatności”. Jeżeli tego nie zrobisz a urząd to wykryje, doliczy Ci dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% podatku VAT towaru/usługi z tej faktury.

Chyba że pomimo braku tej adnotacji niezwłocznie skontaktujesz się z klientem i poinformujesz go, że powinien zapłacić metodą split payment – wtedy dodatkowej sankcji nie będzie.

 1. Jestem kupującym (firma) towary/usługi z zał. 15 ustawy o VAT. Zapłaciłem zwykłym przelewem. Co mi grozi z tego tytułu?
  1. Jeżeli sprzedawca z tej faktury nie zapłaci podatku VAT oraz urząd wykryje, że nie zapłaciłeś metodą split payment – doliczy Ci dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% podatku VAT towaru/usługi z faktury.
  2. Możesz odpowiadać solidarnie ze sprzedawcą za podatek vat z tej faktury, tzn że jeżeli sprzedawca nie zapłaci podatku VAT do urzędu, to urząd może Ci nakazać jego zapłatę w imieniu sprzedawcy
  3. Możesz dostać grzywnę w wysokości do 720 stawek dziennych
  4. Od 01.01.2020 nie zaliczysz do kosztów takiej faktury, jeżeli jest na niej adnotacja o mechanizmie podzielonej płatności

 

 1. Jestem sprzedającym – świadczę usługi budowlane dla firm. Jestem czynnym podatnikiem VAT i do końca października stosowałem odwrotne obciążenie jako podwykonawca (czyli przerzucenie obowiązku rozliczenia VAT na nabywcę). Czy po 1 listopada nadal mam tak wystawiać faktury?

Od listopada naliczasz VAT wg 23% lub 8%, czyli wg. zasad ogólnych (z małymi wyjątkami). Nie ma już odwrotnego obciążenia, więc to Ty musisz ten VAT zapłacić do urzędu. Wyjątkiem jest wystawienie faktury w listopadzie za usługi wykonane w październiku (lub wystawisz fakturę w październiku za usługi listopadowe i dalsze) – wtedy rozliczasz się wg „starych”’ zasad.

 1. Jak zapłacić metodą split payment?

Logujesz się do banku na konto firmowe i wybierasz opcję zrobienia przelewu. Dalsza opcja zależy od banku, ale powinna być widoczna opcja podzielonej płatności. Następnie w przelewie umieszcza się następujące dane (wklejone z ustawy o VAT):
1) kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
2) kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
3) numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
4) numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku

10. Mam do zapłaty fakturę na kwotę 4000,00zł z dopiskiem mechanizm podzielonej płatności. Czy muszę tak zapłacić?

Nie. Płatność za faktury poniżej 15000,00zł jest dowolna, a zapłata split paymentem dobrowolna, nawet jak sprzedawca tak napisze, bądź czynność będzie się mieścić w zał. nr 15 ustawy o VAT

Podziel się wpisem z innymi:
Print
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Skype
WhatsApp